Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców, które odbędzie się dnia 25 października 2020 r. o godzinie 11:00 pierwszy termin, drugi termin ten sam dzień, godzina 11:15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Radioklubu „Parsęta” SP1ZES w Gościnie.

Prosimy o skontrolowanie swoich wpłat składek członkowskich (10zł/m).

Prosimy o liczne stawiennictwo. W razie braku możliwości przybycia prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

Zebranie odbędzie się w rygorze sanitarnym – należy uzbroić się w maseczki i środki dezynfekujące.

W razie odwołania Walnego Zebrania prosimy o wypełnienie zgody na zorganizowanie Walnego Zebrania w formie online.