Aktywacja SPFF-0397. Udało się nam przeprowadzić około 300 QSO. Załoga dzielnie walcząca pod gołym niebem: SP1JON, SP1FM z Juniorem, SP1MWK, SQ1GU.

Wraz z wiosną rozpoczęliśmy aktywację radiową z parków SPFF. Wielu kolegów zbiera punkty do dyplomów F&F, więc z przyjemnością rozdawaliśmy te punkty pracując z terenów parkowych.


Kościół i dawny cmentarz ewangelicki w Karcinie – otoczony jest kręgiem drzew uznanych za pomniki przyrody. Rośnie tu 27 lip drobnolistnych o obwodzie od 220 do 330 cm i wysokości do 30 m, a także dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm i wysokości 40 m.

VY 73 44!